Sällskapet av den 18 februari 1862, Concordia

Concordiatavlan
Tavlan överlämnades av
Olof Hermelin (1827-1913) till Concordia på högtidsdagen 1868.
Därvid uppgav han att Concordias huvud målats av Wilhelmina Lagerholm (1826-1917).
Inför högtidsdagen 1869 gjordes ytterligare förbättringar av Axel Borg (1847-1916). Tavlan genomgick 2011 en total renovering, utförd av konservator Agneta Warlenius.

Välkommen till Sällskapet Concordia, eller mer fullständigt, Sällskapet av den 18 februari 1862, Concordia. Sällskapet grundades den 18 februari 1862 i Örebro och har enligt stadgarna "till syfte att föra samman i Örebro med omnejd bosatta och för kulturell samvaro intresserade personer i den anda som dess fäder uttryckte vid dess bildande... till ett gladt lag, der man, utom nödtorftig näring för kroppen, äfven kan upphemta några smulor för sitt intellektuella lifsuppehälle."

Läs mera